Are you an Employer?    Attract the Best Candidates with Smart Job Postings!
Search Resumes
The Largest Collection of Jobs on Earth | EmploymentCrossing
Need Help? Call (800) 680-7345  

Job Seeker Login   Employer Login 

Job Seekers? Try it Now  

Search Jobs
Browse Jobs
Post Jobs
EmploymentCrossing Concierge      EmploymentCrossing Premier  
Jobs >> Browse Jobs >> Quality >> Vietnam
your result: 3 jobs found
Legend
jobs per page: 20 | 50 | 100 job posted on: all | last 24 hours | this week | this month sort by:  date | relevance
  RSS job feed
 
  

 date  location company  job title
Jul 22, 14 Vietnam- Bien Hoa ********** QA Technician
.... cho: Giám sát Chất lượng Công việc chính: -          Kiểm tra chât lượng sản phẩm sữa (Milo) trên chuyền một cách thường xuyên, báo cáo kết quả, nhập dữ liệu lên hệ thống, xác định và đưa ra giải phá....


apply now!

 


1 hit(s)  
Located by EmploymentCrossing
Jul 22, 14 Vietnam- Bien Hoa ********** QA Supervisor
.... cho: Trưởng phòng Chất lượng Công việc chính: -          Chịu trách nhiệm về trang bị và nâng cao nhận thức cho nhân viên nhà máy (nhân viên nhà thầu, khách), đảm bảo việc áp dụng, tuân thủ quy định ....


apply now!

 


1 hit(s)  
Located by EmploymentCrossing
Jul 20, 14 Vietnam ********** Engineer Quality Assurance
.... family help the company to assure that its products and technology solutions are designed and built in accordance with company standards and customer requirements.  The position of Engineer is a core....


apply now!

 


1 hit(s)  
Located by EmploymentCrossing
Narrow Your Search Results — Try Advanced SearchYour privacy is guaranteed. We will never give out, lease, or sell your personal information.